Stopnie i nagrody kapłańskie

Jakie są stopnie kapłańskie w prawosławiu? Jakie nagrody mogą otrzymywać duchowni za swoją posługę? Jak rozpoznać, po elementach stroju duchownego, jaką otrzymał nagrodę?

Leave a Reply

Najnowsze komentarze